top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Disclaimer

Deze website is eigendom van Kinabo bv

 

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

Kinabo bv

Kersenlaan 4

2240 Zandhoven

+32 (0)495 57 12 92

E info@kibores.be

0ndernemingsnummer: BTW BE0453063244

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Kinabo bv op basis van de contractuele relatie als gevolg van de registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@kibores.be. Bent u het niet eens met de manier waarop Kinabo bv uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Kinabo bv omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming onder deze link.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Kinabo bv contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

 

Cookiebeleid

Wij maken gebruik van cookies aan de hand van Google Analytics. Wij kunnen je niet persoonlijk volgen maar houden enkel tellers bij van het surfgedrag op onze webpagina’s.

 

bottom of page